Til toppen av siden

Lurer du på korleis du skal sortere og kor du skal levere avfallet? Gå inn på SORTERE.NO og finn ut kor du kan levere avfallet i ditt distrikt!

 

 

Slik sorterer du hytterenovasjon

 

 

Her finn du
hyttecontainerar og miljøstasjonar:

Forsand kommune

Strand kommune

Hjelmeland kommune

Suldal kommune

Finnøy kommune

 

 

 

 

Slik sorterer du -hytterenovasjon

Slik gjer du:

  • Sorter ut avfall som kan gjevinnast eller er farleg for naturen
  • Resten (restavfall, lesestoff og matavfall) legg du i ein pose
  • Knyt posen godt
  • Kast posen i hyttecontaineren

Avfallet som vert levert i hyttecontainerane vert sendt til forbrenning. Det er difor viktig at du sorterer ut materiale som kan gjenvinnast og leverer dette til din lokale miljøstasjon.

På miljøstasjonen kan du levere: Glass- og metallemballasje, plastemballasje, drikkekartongar og papp.

Større gjenstandar, EE-avfall, kvitevarer, møbler, farleg avfall, bygnings- og rivningsmaterialer og klede må leverast til betjent gjenvinningsstasjon.

 

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19