Til toppen av siden

Lurer du på korleis du skal sortere og kor du skal levere avfallet? Gå inn på SORTERE.NO og finn ut kor du kan levere avfallet i ditt distrikt!

Slik sorterer du

I hushaldingane finnes det mange typar avfall. Noko avfall kan du levere i avfallsdunken din (for hytteabonnentar er hyttecontaineren å rekne som avfallsdunk) medan nokre avfallstypar må leverast til betjent gjenvinningsstasjon eller til miljøstasjonen.

Rymi startar utrulling av nytt system for kjeldesortering i 2019.
Sentrale deler i Strand kommune får 3-dunksystem i mars, resten av Strand får hausten 2019, og Hjelmeland i slutten av 2019/starten av 2020.

 

Slik sorterer du:

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19