Til toppen av siden

Slamtøming

Ryfylke Miljøverk har ansvaret for tømming av private slamavskiljarar. Tømminga blir utført etter faste tømmeruter i dei forskjellige områda.

 

Lurer du på kva tid det er ordinær slamtømming i ditt område?
-Ta kontakt med Rymi, tlf 51 75 95 50, e-post: post@rymi.no

Prisar:

Slamavgift for fast busetnad: slamtømming kvart 2. år. 
Årsavgift kr. 1.691,-

Slamavgift for fritidshus/hytte: slamtømming kvart 4. år.
Årsavgift kr. 1.230,-

Slamtømming årleg tømming.
Årsavgift kr 2.331,-

Slamtømming 2 gonger i året.
Årsavgift kr 4.662,-

Ekstratømming
Dersom de treng ekstratømming utanom ordinær tømmerute er prisen for private abonnentar kr 4.000,- inkl mva for tankar inntil 5m3. Det er eit tillegg på kr 400,- pr m3 over 5m3.

Dersom fleire deler slamtank, og volum pr tilknytta eining er mindre enn 5m3, er det eigne avgifter for fellestank. Ta kontakt med Rymi for meir infomasjon.

(Alle prisar er pr. år 2019 og inkl. 25 % merv.avg.)

 

 

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19