Til toppen av siden

Skular og barnehagar

Ta kontakt med Rymi om de ønskjer å besøkje ein av våre gjenvinningsstasjonar.

Rymi har 5 gjenvinningsstasjonar de kan besøkje:

  • Nordmarka gjenvinningsstasjon, Tau
  • Viganeset gjenvinningsstasjon, Hjelmeland
  • Myra gjenvinningstasjon, Forsand
  • Gåsavikja gjenvinningsstasjon, Sand
  • Judaberg gjenvinningsstasjon, Finnøy

 

Skulemateriell

Rymi har skulemateriell til utlån til klassar/barhagar som ynskjer det. Me kjem også gjerne på besøk og fortel om avfall og gjenvinning.

Skulehefter til undervisning kan de få frå Rymi, eller de kan bestille direkte frå LOOP.

 

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19