Til toppen av siden

RYMI

For ein reinare morgondag

Ryfylke Miljøverk IKS er eit interkommunalt selskap som har ansvar for renovasjonstenesta i kommunane Forsand, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Suldal. Selskapet er styrt etter lova for interkommunale selskap. Hovudoppgåvene er å samle inn alt avfall og slam frå abonnentane og syte for at dette avfallet får ei forsvarleg sluttbehandling.

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19