Til toppen av siden

Endring i sorteringsordninga frå 1. januar 2010

Rymi har til no hatt ei ordning for innsamling av hushaldningsavfall basert på optisk sortering der hushaldningane sorterer matavfall, papiravfall og restavfall i posar av ulik farge. Frå nyttår 2010 legg Rymi om sorteringa for hushaldningsavfall. Matavfall og lesestoff skal ikkje lenger sorterast i svarte og grøne posar, men kan pakkast i vanlege bæreposar som anna restavfall. Alt avfall som blir lagt i dunken går til energigjenvinning.
(Lesestoff kan også leverast til materialgjenvinning på gjenvinningsstasjonen)

Alt anna avfall (farleg avfall, plast, glas- og metall, trevirke, ee-avfall o.s.b) som tidlegare har vore levert til miljøhytter og gjenvinningsstasjonar SKAL FRAMLEIS leverast til miljøhytter og gjenvinningsstasjonar.

 

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-18 Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt