Til toppen av siden

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | November - Desember

Nye kontraktørar på innsamling av avfall

17.11.2011

Frå nytttår 2012 har Rymi inngått ny kontrakt på tømming av avfallsdunkar med RenoNorden. Det vil difor bli nokre endringar for deg som er abonnent.

Dunken må no trillast fram til kjørbar veg innan kl 06.00 på tømmedagen. (tidlegare gjekk renovatøren inntil 20 meter for å hente dunken)

 

Det er også utarbeida nye kjøreruter for bilane, og dette medfører at nokre av dykk får ny tømmedag. Sjekk tømmedagane dine i kjeldesorteringskalenderen som kjem i posten i begynnelsen av desember. Du kan også laste ned tømmekalenderen her.

Om du har problemer med at avfallsdunken din ikkje blir tømt på oppsett tømmedag etter 1. januar 2012, kan du ta kontakt med

Renovasjonsansvarleg i RenoNorden på tlf 48 08 18 58

For andre spørsmål kring tømmedag og liknande, ta kontakt med Rymi tlf 51 75 95 50 eller e-post: post@rymi.no

 

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19