Til toppen av siden

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | September

Tildeling av einerett på handsaming av restavfall

27.09.2010

Ryfylke Miljøverk IKS (Rymi), IRS Miljø IKS, Dalane Miljøverk IKS (DIM) og Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) har tildelt Forus Energigjenvinning AS einerett på handsaming av restavfall frå hushaldningar og fritidsbustader i respektive distrikt.

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19