Til toppen av siden

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | September

Fortsatt mykje PCB i havet

24.09.2010

Forsatt mykje PCB i havet

Nytt fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) - 24. september 2010:

Tilførslene av miljøgifter i det nordøstlige Atlanterhavet er redusert og tilstanden i havet har blitt bedre. Tilførslene av tungmetaller har sunket kraftig, men PCB er fortsatt et stort problem. Det viser en omfattende statusrapport som ble offentliggjort i Bergen går.

Heile saka: Mykje PCB i havet

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19