Til toppen av siden

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | Januar - Februar - Mai

Betaling for byggje- og rivningsavfall

05.02.2008

Det er innført betaling for byggje- og rivningsavfall.

Grunnlaget for dette er at det kjem inn så store mengder av dette avfallet, og vidareleveringa representerer difor ei betydeleg utgift for Rymi. Gebyret som er innført dekker difor ein liten del av desse kostnadane.

Prisar

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19