Til toppen av siden

Slik sorterer du som har 3 dunkar

Sorteringsanlegget for restavfall kan ikkje sortere glas-emballasje. Det er difor viktig at du leverer glas-emballasje på miljøstasjonen. 

Les meir om det nye ettersorteringsanlegget på Forus her

 

Gjenvinningsstasjonen

Her kan du levera:
farleg avfall
ee-avfall
bygningsmaterialer
restavfall
møbler
klede
metall
treverk
hageavfall
papir/lesestoff
papp
juletre

 

Det er viktig å sortere avfallet før du kjem til gjenvinningsstasjonen. Her finn du tips til ein enkel måte.
 

Her finn du Rymi sine gjenvinningsstasjonar

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19