Til toppen av siden

Her er link til Kart der våre gjenvinningsstasjonr og miljøstasjonar er avmerka.

 

 

 

 

Her finn du ut kva fraksjonar avfallet ditt skal leverast som.

 

 

 

Gjenvinningstasjonar

På gjenvinningsstasjonen leverer du grovavfall, dvs. alt avfall du ikkje kan kaste i avfallsdunken eller på miljøstasjonen. Det kan t. d. vera gamle møblar, farleg avfall (maling, lim, lakk, kjemikaliar, lysstoffrøyr, trykkimpregnert trevirke osv.), trevirke, elektrisk avfall, jarnskrap osv.

Dette kan du ikkje levere til gjenvinningsstasjonen:

  • fyrverkeri
  • ammunisjon
  • nødrakettar
  • nødpeilesendarar
  • eksplosiver o.l.

(Kontakt lokalt lensmannskontor for levering av denne type avfall)

 

Prisar for levering av avfall

Alt avfall som blir levert til gjenvinningsstasjonen må sorterast. Restavfall skal leverast i gjennomsiktige sekker.


Suldal kommune
Gåsavika gjenvinningsstasjon
Tysdag:   12.00 - 16.00
Torsdag: 12.00 - 18.00
Laurdag: 10.00 - 12.00
Mobil: 934 44 381

Strand kommune
Nordmarka gjenvinningsstasjon har ope:
Mån-fre:    09.00 - 14.30
Tors:         09.00 - 17.30
Laur:         09.00 - 13.00
Mob. 934 44 381


Hjelmeland kommune
Gjenvinningsstasjonen på Viganeset har ope:
Tysdag:    13.00 - 17.30
Laurdag:  10.00 - 12.00

Mobil: 934 44 381


Forsand kommune
Gjenvinningsstasjonen på Myra har ope:

Onsdag:  17.00 - 18.00
Laurdag: 10.00 - 12.00
Mobil: 934 44 381


Tlf kontor: 51 75 95 50
Bossbil: 480 81 858

 

Stavanger kommune har frå 01.10.2018 overtatt ansvaret for gjenvinningsstasjonen i Finnøy kommune. 
Les meir her om kor du som bur/har hytte i Finnøy kan levere avfall.

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19