Til toppen av siden

Krav om levering av restavfall i gjennomsiktige sekker

Pga at restavfall som vert levert til gjenvinningsstasjonen i svarte sekker ofte inneheld elektrisk avfall, farleg avfall, glas, metall og andre ting som ikkje skal kastas i restavfallet har me valt å innføre levering i gjennomsiktige sekker.

De får kjøpt gjennomsiktige avfallssekker på gjenvinningsstasjonane våre. I tillegg er det mange daglegvare- og byggevarebutikkar som sel gjennomsiktige sekker.

 

 

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19