Til toppen av siden

Treng du fleire matavfallsposar?

Knyt ein tom pose fast i lokket så får du fleire posar av renovatøren. Er du heilt tom for posar kan du skrive lapp til renovatøren og henge den på lokket.

Du kan også få fleire matavfallsposar på gjenvinningsstasjonen i Nordmarka på Tau.

Me minner om at matavfallsposane BERRE skal brukast til matavfall, og oppfordrar alle til å spare på posane -du treng ikkje bytte pose kvar dag.

 

Utvida opningstid på torsdagar i Nordmarka

Utvida opningstid i Nordmarka

Utrullinga av nytt system med kjeldersortering er i gong!

Ny ordning med kjeldesortering vert innført gradvis, og dei første områda som får fleire dunkar er dei sentrale stroka i Strand kommune. 

Alle abonnentar som skal over på ny ordning vil få brev i postkassa si. Dette brevet innheld informasjon om korleis den nye ordninga fungerer og tømmekalender for 2019.

Les meir om den nye ordninga her

 

 

Utrullinga av nytt system med kjeldersortering er i gong!

Ny ordning med kjeldesortering vert innført gradvis, og dei første områda som får fleire dunkar er dei sentrale stroka i Strand kommune.

Alle abonnentar som skal over på ny ordning vil få brev i postkassa si. Dette brevet innheld informasjon om korleis den nye ordninga fungerer og tømmekalender for 2019.

 

Les meir om den nye ordninga her.

Sortering av avfall i Rymi-kommunane

Rymi har fått melding om at det er stor forvirring om korleis Rymi-abonnentane skal sortere avfallet sitt no etter at det nye ettersorteringsanlegget på Forus er opna og Stavanger-regionen annonserer om at plasten skal i resten.

Rymi held på med planlegging av utrulling av nytt 3-dunkars system, men INNTIL VIDARE ER SORTERINGA OG SYSTEMET LIKT SOM FØR.
Dvs at du leverer mat og restavfall i restavfallsdunken heime. Papp, papir, plast- glas- og metallemballasje leverer du på miljøstasjonen.

Det vil bli sendt ut informasjon til kvar enkelt abonnent om det nye systemet før ny ordning vert innført.

 

Endring av renovasjonsordning for deg som bur i Finnøy kommune

Stavanger kommune overtek ansvaret for hushaldnings- og hytterenovasjonen i Finnøy kommune frå 1. oktober 2018.

Hushaldningsabonnentar vil få innført same system som dei har i Stavanger, og arbeidet med utkjøring av dunkar til organisk avfall og papiravfall vil byrje i slutten av september.

Brev ang. den nye ordninga og kontaktinformasjon er sendt til alle hushaldningsabonnentar.
Her kan du lese utsendt informasjon.

Hytterenovasjonen vil fortsetje som før med felles hyttecontainerar.

For meir informasjon sjå nettsida til Stavanger kommune

 

Rymi vil fortsetje å ha ansvar for slamtømming og fakturering av slamgebyr fram til 2020.

 

 

Har ikkje dunken din blitt tømt?

Om dunken din ikkje har blitt tømt på fastsett dag, ring

Renovasjonsansvarleg i Renvasjonen IKS

Tlf 480 81 858

Om du ikkje får tak i renovasjonsansvarleg ring
tlf 480 81 857

Telefonane til renovasjonsbilen er åpen mellom kl 06.00 - 16.00 på kvardagar.
Utenom åpningstid kan du sende tekstmelding med navn, stad og telefonnummer til tlf 480 81 858, så tek dei kontakt når dei kjem på jobb.

Hugs at avfallsdunken din må stå ved kjørbar veg innan kl 06.00 på fastsett tømedag.

Les meir

 

 

Nå må du bruke gjennomsiktige sekker ved levering av restavfall til gjenvinningsstajonen

Ny ordning for levering av fritidsbåtar frå 1. oktober

Løysing avfallstømming for Rymi

Styret i Rymi går inn for ein samarbeidsavtale med Renovasjonen IKS for henting av avfall det neste året. Styret ser på dette som ein god og trygg løysing for Rymi.

Renovasjonen IKS overtek ansette og køyretøy frå RenoNorden sitt konkursbu.

Det kan i ein kort innkjøringsfase bli høgare kostnader, men ein håpar likevel  at dette ikkje skal påverke gebyra for 2018 nevneverdig.

Oppdatering ang. løysing for avfallstømming for Rymi

Bustyret for RenoNorden har garantert drift til og med torsdag 28. september,

Innan den tid er planen å sikre avtale for vidare drift, og dagleg leiar ser positivt på at me skal få til ein god ordning. Blant alternativa er drift i eigenregi og/eller samarbeid med Renovasjonen IKS.

 

 

 

Oppdatering ang henting av avfall

Audun Roalkvam, dagleg leiar i Rymi, melder at Renonorden køyrer inntil vidare. Me avventar kontakt med bustyre for Renonorden for vidare drift. Me ser positivt på moglegheita for å få til ein avtale.

Miljøstasjonen på Tau er flytta

Ver med på Lokkeriet!

No kan glas- og metallemballasje bli lodd i gjenvinningslotteriet Lokkeriet som vert administrert av Syklus

Slik deltek du:
Skriv telefonnummer i lokka som du leverer på din lokale miljøstasjon, og du er med i trekningen som vert trekt fortlaupande på Syklus sitt anlegg i Fredrikstad.

Premiar er ein draumedag på Hadeland Glassvert, fine premiar av resirkulert glas eller 52 tacomiddagar.

Her kan du sjå filmane om Lokkeriet:

Lokkeriet Norgesglasset -konkurranse

Lokkeriet Norgesglasset -Lamper

Lokkeriet Norgesglasset -Taco

 

 

 

 

 

Utvida opningstider i Nordmarka

Frå og med fredag 2. juni opnar Nordmarka Gjenvinningsstasjon 07.30 på kvardagane!

 


 

Opningstider våre gjenvinningsstasjonar

Gratis sekker for levering av asbest

No kan du få gratis sekk for pakking og levering av asbest på våre gjenvinningsstasjonar.

Me vil ha minst mogleg pakking av asbest på gjenvinningsstasjonen, så de må hente sekker på førehand og pakke heime før de leverer.

Sekkene er 91 x 91 x 120 cm, har stropper som gjer det mogleg å løfte dei med kran, og er godkjente for levering av asbest.

Er avfallsdunken din øydelagd?

Les meir her om kva du skal gjere for å få fiksa eller bytta dunken din.

Alle våre gjenvinningsstasjonar har betalingsautomat

No har me fått betalingsterminal på alle gjenvinningsstasjonane våre.

Me ønskjer ikkje lenger å ta i mot kontantbetaling, så om du har gløymt bankkortet sender me private kunder faktura gebyrfritt.

 

Problem med avfall på sida av avfallsdunken

Renovatørane har gitt tilbakemelding om at det er eit problem at avfall vert sett på sida av avfallsdunkane.

Minner om at det kun er avfall som ligg oppi avfallsdunken og avfall i i raude ekstrasekker som vil bli tatt med av renovatørane. Dei raude ekstrasekkane må ein kjøpe på førehand. Det er ikkje lov å betale renovatørane for å ta med ein ekstra sekk o.l.

 

 

Gje søppelet nytt liv på Facebook

I tømekalenderen har du sikkert allereie funne små og store tips til kva du kan lage av søppel. Nå kan du også dele egne idear og la deg inspirera av andres, på Facebook (lenkes til) https://www.facebook.com/GiSoppeletNyttLiv.

Topp

Ryfylke Miljøverk IKS © 2008-19